Вівторок, 21.03.2023, 17:53 | Вхiд | Реєстрацiя
Вітаю Вас Гость | RSS
Наше опитування
Ви завітали до нас як?
Всього відповідей: 764
Міліція дітям
Міліція на допомогу дітям
Міліція на допомогу дітям
Скринька довіри

Лист психологу

Міні-чат
Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Центр естетичного виховання "Веселка"

 1. Система роботи
 2. Завдання і принципи
 3. Напрями естетичного виховання
Система роботи центру естетичного виховання "ВЕСЕЛКА"
Image One Image Two Image Three Image Four Image Five Image Six

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Естетичне почуття є основою добра, основою моральності

В.Г. Бєлінський

центер естетичного вихованняУ Колінковецькому закладі загальної середньої освіти методичне об’єднання вчителів художньо-естетичного циклу та основ здоров’я працює над проблемою: «Розвиток особистості, спрямований на розкриття природних здібностей, інтелекту, формування духовності учнів та здорового способу життя».
Основою виховного впливу мистецтва на особистість школяра є навчальна діяльність, адже саме у процесі систематичного викладання предметів художньо-естетичного циклу вчитель має змогу цілеспрямовано та систематично виявляти потужний виховний потенціал художніх цінностей, впливаючи на всіх без винятку учнів молодшого, середнього та старшого шкільного віку.
Через кардинально новий механізм – державний освітній стандарт – визначається оптимальний, науково обґрунтований обсяг змісту освіти та виховання, необхідний для соціалізації особистості. Невід’ємний компонент загальної середньої освіти становить освітня галузь «Мистецтво – Естетична культура» як чинник духовно-творчого розвитку учнів, гуманізації та гуманітаризації навчально-виховного процесу. Державний освітній стандарт забезпечує можливість безперервної художньо-естетичної освіти, що дає змогу учням продовжувати її на різних ступенях навчання і складає основу для подальшої самоосвіти та самовиховання.
Відповідно до робочого навчального плану Колінковецького ЗНЗ у 2014-2015 н. р. в 1-4 класах викладається по 1 годині «Музики», «Образотворчого мистецтва», «Хореографії», «Основ здоров’я», «Трудового навчання. Художньої праці» (у 1-х класах по 2 години). Аналогічно до початкової ланки освіти галузь «Мистецтво» представлена окремими предметами «Музика», «Образотворче мистецтво» в основній школі.
Варіативна складова навчального робочого плану використана з метою належного забезпечення профільного навчання, поглибленого вивчення предметів, шляхом введення спецкурсів за вибором, факультативів.
Художньо-естетичний напрям

Допрофільне навчання:

 • Поглиблене вивчення образотворчого мистецтва у 5-А, 9-Акласах (52 учні).
 • Малюнок у 5-А, 9-А класах.
 • Живопис у 5-А, 9-А класах.
 • Композиція у 5-А, 9-А класах.
 • Комп’ютерна графіка у 5-А класі.
 • Хореографія у 8-х класах.
«Основи здоров’я» - по 1 годині у 5-7-х класах, «Безпека життєдіяльності» - по 0,5 годин у 8-11-х класах, «Здоровий спосіб життя» - по 1 годині у 8-9-х класах, «Профілактика йодної недостатності» - по 1 годині у 9-му класі, «Екологія людини та валеологія» по 1 годині у 8-му класі, «Екологія» по 1 годині у 10-11-х класах. Трудове навчання та креслення по 1 годині у 5-6-х класах, по 2 години у 7-8-х класах, швейна справа по 5 годин у 10-11-х класах.
Мета вивчення предметів художньо-естетичного циклу та основ здоров’я у комплексі полягає у:
 • Вихованні у дітей світоглядних уявлень, художньо-образного мислення.
 • Засвоєнні учнями елементів мови мистецтв, форм, жанрів, стилів, а також опануванні ними суто технічних параметрів художньої діяльності, що є необхідним засобом, інструментом духовного осягнення змісту мистецьких цінностей.
 • Прагненні у своїй школі створити себе триєдино: валеологічно (бути здоровим), професійно (визначити свій шлях життя), духовно (знайти свій ідеал).
Шкільне методичне об’єднання вчителів художньо-естетичного циклу та основ здоров’я систематично здійснює методичне забезпечення викладання музичного та образотворчого мистецтва, трудового навчання та основ здоров’я, розробляє і втілює в практику нові методики та технології навчання. Вчитель вищої категорії Калиняк Ж.С. є автором програми для 5-7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням образотворчого мистецтва. Вчитель Яковець З. О. – призер районного конкурсу «Вчитель року – 2007» у номінації «Трудове навчання». Учні є постійними призерами районних олімпіад з трудового навчання. Вчителі Яковець З. О., Калиняк Ж. С., Соколюк В. М., Соколюк І. В., Кристинюк М. І. щорічно беруть участь в форумах, конкурсах, акціях, виставках.
Однією з умов ефективного впровадження цілісної системи художньо-естетичної освіти та виховання учнів є створення естетичного середовища в навчальному закладі.
Особливе місце у вихованні ставлення людини до навколишньої дійсності посідає розвиток естетичного сприйняття, що формує образно-художнє пізнання життя, творчість за законами краси. Неможливо уявити собі духовно розвинену людину як соціальне утворення, що не сприймала б красу навколишнього світу, не вносила б естетичного начала у свою працю, побут, відносини з іншими людьми.
Педагогічний колектив закладу переконаний, що сформована естетична культура людини сприяє її інтелектуальному, фізичному і соціальному розвитку, більш глибокому розумінню дійсності, розвитку уяви, духовному збагаченню. Змістом естетичного виховання у нашому комплексі є розвиток у дитини здатності сприймати прекрасне в природі, побуті та оточуючій дійсності, творах мистецтва, поведінці людей.
Гармонійне виховання творчої особистості з постійною потребою в самореалізації й самовдосконаленні, максимальний розвиток індивідуальних здібностей на основі загальнолюдських цінностей – одне із завдань, що стоїть перед педагогічним колективом комплексу. З метою вирішення цього завдання в Колінковецькому ЗНЗ створена Школа Мистецтв - центр естетичного виховання «Веселка», де розвиток творчої особистості здійснюється через вплив на емоційну сферу дитини.

Завданнями центру естетичного виховання «Веселка» є:

 • Інтеграція основної та додаткової освіти.
 • Сприяння вибору шляху особистісного розвитку.
 • Забезпечення умов для самореалізації.
 • Створення ситуації успіху для кожної дитини.
 • Виховання і розвиток естетичного сприйняття.
 • Розвиток творчих здібностей особистості.
 • Гармонійне поєднання морального, інтелектуального й естетичного розвитку, необхідного для творчості та формування особистості.

Робота з учнями в центрі естетичного виховання «Веселка» базується на наступних принципах:

 • Особистісно орієнтоване навчання та виховання.
 • Індивідуальний підхід до можливостей розвитку кожного вихованця.
 • Впровадження в навчально-виховний процес здоров’язберігаючих технологій.

Запровадження в життя цих завдань, обумовлює пошук нових форм роботи, залучення до роботи фахівців, професіоналів, а також введення нових предметів, факультативів, спецкурсів, гуртків.

Центр естетичного виховання – це широка сфера, що охоплює всі щаблі комплексу, де можна позначити 6 напрямів естетичного виховання:

Музичне відділення. 

Загальновідомо, що музичне мистецтво має величезну силу впливу на людину й особливо на дитину. Вплив музики на дитину буде сприятливим за умови, що мова музики зрозуміла дитині. Звідси головне завдання музичного відділення центру естетичного виховання «Веселка» - формування в дитини музичних знань, умінь та навичок.
Для дітей обдарованих і бажаючих розвивати свої музичні здібності створені:

 • Музичний клас з класів фортепіано, баяна, гітари. Діти, що навчаються в цих класах, одержують знання за фахом, з сольфеджіо й теорії музики. По закінченню музичного класу учні одержують посвідчення про музичну освіту.

Хореографічне відділення.
Тут займаються учні 1-9-х класів. Діти опановують премудрості руху, в тому числі й сценічного, уміння координувати своє тіло в просторі, виправляти поставу й ходу. Танець – це не тільки спосіб самовираження, але  це й розповідь про почуття, і гармонія, це відчуття свободи, це політ. У цьому відділенні працюють:

 • Фольклорний гурт «Джерельце».
 • Студія сучасного танцю.

Туристично-краєзнавче та спортивне відділення.
Тут протягом багатьох років працюють:

 • Футбольна, баскетбольна та волейбольна секції та секція боксу, де у дітей поряд із зміцненням здоров’я та загартовуванням організму, розвивається швидкість, гнучкість, спритність, координація рухів, здатність володіти своїм тілом.
 • Туристсько-краєзнавчий гурток, де, поряд із зміцненням здоров’я, здатністю орієнтуватися на місцевості, у дітей формується почуття товариства, взаємовиручки, відповідальності за друзів. Хочеться вірити, що досвід, отриманий у дитячому колективі, як у спілкуванні, так і в спільній творчості, допоможе нашим дітям стати людьми гармонійно розвиненими, а значить, і небайдужими до тих, хто поруч із ними, до суспільства.
 • Кафедра археології та етнографії, де в процесі діяльності діти глибше пізнають історію рідного краю, в них формується почуття причетності до минулого, гордості за свою країну, Людину в цілому.

Образотворчо-прикладне відділення.

Ми всі знаємо, як стихійно вибухає фантазія дитини в дитячих малюнках, виробах, за якими ми можемо безпомилково дізнатися, чим у даний момент зайняті думки дитини, хто і як до неї ставиться в класі. З користю для школяра для розвитку не тільки його творчого начала, але й потреби бути людиною культурною, що цінує та любить все прекрасне, й створено образотворчо-прикладне відділення, до складу якого входять:

 • Художня школа, де діти розвивають свою фантазію, пізнають закони кольорової гами, просторового зображення, реалізують свій творчий потенціал, свої фантазії, розвивають смак, ознайомлюються з творами видатних художників України та світу.
 • Гурток «Нитка, голка, намистинка», метою програми якого є навчити дітей самостійно створювати вироби з бісеру, користуватися схемами й самим складати їх, розвивати естетичні смаки, образне сприйняття, логічне мислення, фантазію, інтерес до духовності народу, його культурної спадщини.
 • Гурток «Художнє випилювання лобзиком», у якому учні не тільки пізнають надбання художнього й декоративно-прикладного мистецтва, але й засвоюють навички практичного зображення, відтворення образотворчої грамоти та творчого самовираження.
 • Гурток «Модельне агентство», яке має на меті розвивати фантазію, інтелектуальні вміння, високу культуру міжособистісних взаємин, вміння долати стереотипи.
 • Фотогурток, у якому учні вчаться любити, знати та розуміти твори мистецтва, бо воно виховує людину, дає розвиток її мисленню, пробуджує та відкриває в ньому високі почуття, направляє волю на достойні дії.

Літературо-театральне відділення.
Дуже важливо допомогти дитині набути вміння й навичок мовного спілкування. Це значить поповнити запас слів, вміти образно та правильно говорити, логічно вибудовувати думки. Вільне володіння мовою формується відповідно до навчальних програм, у процесі навчання, допомагають розвинути мову й творчі справи, що вимагають імпровізації. Продовженням уроків у цьому напрямі служать:

 • Гурток «Художнє слово», де діти мають змогу розвивати образність мови, грамотність, естетичний смак, уміння співпрацювати з людьми.
 • Театральний гурток «Веселковий світ», у якому в процесі занять формується основні навички спілкування, викорінюються дефекти мови, розвиваються слух, чистота інтонування, відчуття ритму, і на основі цього розучуються й художньо виразно виконуються літературні твори.
 • Агітбригада «Прометей», де з найперших кроків дитина вчиться виховувати в собі вміння правильно стояти, рухатися на сцені, гарна постановка корпуса сприяє правильному функціонуванню подиху та загальному здоровому розвиткові всього організму. Правильно підібраний репертуар не тільки успішно розвиває музично-співочі та сценічні здібності кожного вихованця, але й сприяє естетичному розвитку, формуванню світогляду, високих моральних якостей, здорового способу життя.

Відділення інтелектуального розвитку.
Відділення інтелектуального розвитку має на меті розвиток мислення дитини через її діяльність.

 • Клуб інтелектуальних ігор, в якому діти розвивають логічне мислення, набувають комунікативних компетенцій, почуття особистої відповідальності за загальну справу.
 • «Комп’ютерна школа», де через використання інформаційно-комунікативних технологій вихованці набувають навичок спілкування з представниками інших регіонів України та дального зарубіжжя..
 • Математичний гурток, в якому діти розвивають математичні здібності, логічне мислення.
 • Клуб «Підліток і Закон», заняття в якому є сильною мотивацією для навчальної діяльності в основній школі. У роботі використовуються різноманітні форми колективної, групової та індивідуальної роботи, з метою формування у підлітків правової культури, готовності жити в правовій державі, формування активної громадянської позиції.
 • Шахи. Займатися шахами в цьому гуртку мають можливість діти з 6-річного віку. Під час занять відбувається розвиток короткочасної та довгочасної пам’яті, логічного мислення, просторової уяви, формується характер дитини в цілому і, зокрема, така важлива риса характеру як воля.

Школа мистецтв – центр естетичного виховання «Веселка» - це наша маленька країна мистецтв, де можна навчитися грати на гітарі, фортепіано чи баяні, можна танцювати в ансамблі народного танцю, або сучасного танцю, грати серйозні ролі в театральній студії, плести візерунки з бісеру або створювати композиції із сухих чи живих квітів, брати участь у екологічних акціях або у туристичних експедиціях, а якщо хтось любить спорт, то можна прийти на секцію з боксу або на баскетбольний, футбольний, волейбольний майданчики.
Під час занять в центрі естетичного виховання «Веселка» діти доторкаються до національних святинь, вивчаючи символіку українського малюнку, розвивають свій естетичний смак, через мистецтво вчаться робити вибір, осягають значимість Людини у Всесвіті, відповідальність особистості перед Людством.
Хочеться вірити, що досвід, якого діти набираються на уроках художньо-естетичного циклу, основ здоров’я та у нашій маленькій країні «Веселка», знадобиться їм у житті, допоможе стати справжніми громадянами України, небайдужими до всього, що їх оточує.

Поділись з друзями

Пошук
Форма входу

Місяць цифрової грамотності
Дія. Цифрова освіта Всеукраїнська Школа Онлайн
2016 - Рік англійської мови в Україні
2016 - Рік англійської мови в Україні
Календар
«  Березень 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Новини освіти
контакти
ОЗО - Колiнковецький ліцей
Головна, 92
с. Колінківці
Чернівецький район
Чернівецька область
60023 Україна
+38 (03731)47295 kolinkivtsy-nvk@ukr.net
Карта проїзду
Маршрут автомобілем до ОЗО - Колінковецький ліцей на карті більшого розміру
Переглянути Маршрут автомобілем до ОЗО - Колiнковецький ліцей на карті більшого розміру

Ми в соцмережах, приєднуйся!

При використанні матеріалів сайту посилання на http://kolinkivtsy-nvk.ucoz.ua/ обов'язкове! ОЗО - Колінковецький ліцей © 2011-2023Украина онлайн InterNetri.Net